Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Wonen in een duurzaam Nederland

D66 wil meer ruimte voor huizen, mobiliteit én natuur, waardoor er minder overblijft voor landbouw. Want we moeten eerlijk zijn: de huidige land- en tuinbouw in Nederland is onhoudbaar. Voor het grootste deel van de voedselproductie moet een grote systeemverandering worden doorgevoerd.

Mensen zijn vrij als ze de ruimte hebben. Als ze in een land wonen dat niet door droogte en overstromingen geteisterd wordt. Als hun leefomgeving schoon is en genoeg natuur biedt. Als ze een fijne plek hebben om te wonen, werken en samen te zijn.

Het is onze plicht naar jongeren en toekomstige generaties - stem D66