Steun ons en help Nederland vooruit

Drechterland

De gemeente Drechterland bestaat uit de 8 kernen Hoogkarspel, Venhuizen, Hem, Schellinkhout, Westwoud,  Oosterleek, Wijdenes en Oosterblokker. Samen hebben deze kernen zo’n 19.500 inwoners.

Het gemeentehuis van Drechterland staat in de kern Hoogkarspel waar het politieke- en bestuurlijke beleid door de gemeenteraad wordt vastgesteld. Deze gemeenteraad  bestaat momenteel uit vijf fracties maar D66 maakt daar (nog) geen deel van uit. De gemeente Drechterland heeft een ambtelijke samenwerking (SED) met de gemeenten Enkhuizen en Stedebroec.

De gemeente Drechterland voert een actief beleid ten aanzien van burgerparticipatie in de vorm van Vitale Dorpen. Het beleid is erop gericht dat de 8 kernen vitaal en toekomst ingericht zijn en het voor de inwoners daar prettig wonen is. Het beleid ten aanzien van toekomst gerichte ontwikkelingen in de agrarische sector ondersteunt de gemeente Drechterland ondernemers door actief met hen mee te denken

De Westfriese Omringdijk is een belangrijk onderdeel van de grens van Drechterland. De Westfries Omringdijk (ook wel de Zuiderdijk van Drechterland genoemd) heeft als belangrijkste functie het water van het Markermeer en het (Drechter)land te scheiden. Dagrecreatie en -toerisme in de directe omgeving van de Westfriese Omringdijk leveren in toenemende mate een belangrijke bijdrage aan het inkomen van deze sector in de gemeente Drechterland.

Bijzonder kenmerk van de gemeente dat ten noorden van de N560 er sprake is van zowel tintbebouwing als bebouwing met een stedelijk karakter. Ten zuiden van de N506 is er sprake van voornamelijk lintbebouwing met een uitgebreid agrarisch buitengebied.

Gemeentelijke informatie van Drechterland is te vinden op www.drechterland.nl

Laatst gewijzigd op 10 februari 2020