Steun ons en help Nederland vooruit

De afdeling D66 Westfriesland

De afdeling Westfriesland is opgericht om het geluid van D66 een steviger fundament te kunnen geven in de regio. De afdeling bestaat uit:

  • Drechterland
  • Koggenland
  • Medemblik
  • Opmeer
  • Stede Broec
  • Enkhuizen
  • Hoorn

Hoewel de afdeling zeven gemeenten omvat heeft D66 alleen in Medemblik, Enkhuizen, Hoorn en Drechterland (als samenwerkingspartij PDL) een afvaardiging in de gemeenteraad. In de andere gemeenten zijn er tot nog toe te weinig actieve leden om een afvaardiging te kunnen samenstellen.

Wat doet D66 Westfriesland voor ‘haar’ gemeentes

De afdeling is voor de actieve gemeenten (waar een D66-vertegenwoordiging in de gemeenteraden aanwezig is) een klankbord voor advies en standpunten. Daarnaast ondersteunt de afdeling de actieve gemeenten financiëel en coördineert het bij verschillende verkiezingen waarmee de gemeente te maken kan krijgen (Tweede Kamer-, Provinciale Staten- en Gemeenteraadsverkiezingen).

Voor de inactieve gemeenten (waar geen D66-vertegenwoordiging in de gemeenteraden is) Koggenland, Opmeer en Stede Broec biedt de afdeling haar kennis en ervaringen vanuit de andere gemeentes aan. De drie inactieve gemeenten kunnen dan, bij een eventuele toekomstige deelname aan gemeenteraadsverkiezingen, de nodige voorwaarden en kennis vanuit de afdeling vergaren.

Omdat van gemeenteraadsdeelname nog geen sprake is, houdt de afdeling zich in de inactieve gemeentes vooral bezig met zichtbaarheid, ledenversterking en campagnes voor de Tweede Kamer- en Provinciale Statenverkiezingen.

Samenwerking tussen Westfriese gemeentes

Twee maal per jaar vindt er een raadsledenoverleg plaats waarbij alle D66-raadsleden van de actieve gemeentes samenkomen. Daarnaast is ook het afdelingsbestuur aanwezig met alle bestuursleden van alle aangesloten gemeenten. Doorgaans wordt er ook een uitnodiging verzonden naar ons West-Fries Statenlid van de Provincie.

Tijdens deze bijeenkomst worden ervaringen en vraagstukken besproken. Doel van de bijeenkomst is het delen van ervaringen en kennis en het D66-geluid binnen onze regio versterken. Er zijn in Westfriesland genoeg regionale projecten en onderwerpen die gemeentegrenzen overschrijden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de aanleg van de Westfrisiaweg, huisvesting van Oost-Europese arbeiders, alcoholbeleid, duurzaamheid, etc.

Doel van D66 Westfriesland

De afdeling wil graag door middel van samenwerking een sterk en werkbaar D66-beleid voeren op het platteland van Westfriesland. Hierin is de visie dat de gemeenten samen meer invloed kunnen uitoefenen op het provinciaal beleid ten gunste van onze regio.

Contact met de afdeling

Wilt u contact opnemen met de afdeling Westfriesland, stuur dan een bericht naar bestuur@d66westfriesland.nl.

Laatst gewijzigd op 10 februari 2020