Steun ons en help Nederland vooruit

De afdeling D66 Westfriesland

De afdeling D66 Westfriesland is opgericht om het geluid van D66 een steviger fundament te kunnen geven in de regio. De afdeling bestaat uit:

De afdeling omvat zeven gemeenten maar D66 heeft alleen in Medemblik, Enkhuizen en Hoorn een afvaardiging in de gemeenteraad. In de andere gemeenten is er (nog) geen afvaardiging.

Wat doet de afdeling D66 Westfriesland voor ‘haar’ gemeentes

De afdeling is voor de actieve gemeenten (waar een D66-vertegenwoordiging in de gemeenteraden aanwezig is) een klankbord voor advies en standpunten. Daarnaast ondersteunt de afdeling de actieve gemeenten financieel en coördineert het bij verschillende verkiezingen waarmee de gemeente te maken kan krijgen. Tweede Kamer-, Provinciale Staten- en Gemeenteraadsverkiezingen).

Voor de inactieve gemeenten (waar geen D66-vertegenwoordiging in de gemeenteraden is) Koggenland, Opmeer en Stede Broec biedt de afdeling haar kennis en ervaringen vanuit de andere gemeentes aan. Omdat van gemeenteraadsdeelname nog geen sprake is, houdt de afdeling zich in de inactieve gemeentes vooral bezig met zichtbaarheid, ledenversterking en campagnes voor de Tweede Kamer- en Provinciale Statenverkiezingen.

Samenwerking tussen Westfriese gemeentes

Twee maal per jaar vindt er een raadsledenoverleg plaats waarbij alle D66-raadsleden van de actieve gemeentes samenkomen. Daarnaast is ook het afdelingsbestuur aanwezig met alle bestuursleden van alle aangesloten gemeenten. Doorgaans wordt er ook een uitnodiging verzonden naar ons Westfries Statenlid van de Provincie.

Tijdens deze bijeenkomst worden ervaringen en vraagstukken besproken. Doel van de bijeenkomst is het delen van ervaringen en kennis en het D66-geluid binnen onze regio versterken. Er zijn in Westfriesland genoeg regionale projecten en onderwerpen die gemeentegrenzen overschrijden.

Doel van de afdeling D66 Westfriesland

De afdeling D66 Westfriesland wil graag door middel van samenwerking een sterk en werkbaar D66-beleid voeren op het platteland van Westfriesland. Hierin is de visie dat de gemeenten samen meer invloed kunnen uitoefenen op het provinciaal beleid ten gunste van onze regio.

Contact met de afdeling

Wilt u contact opnemen met de afdeling D66 Westfriesland, vul dan hieronder uw gegevens in. U kunt ook een email sturen naar bestuur@d66westfriesland.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Laatst gewijzigd op 13 januari 2021