Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 8 juli 2017

Lijsttrekkers D66 bekend in Hoorn, Medemblik en Enkhuizen

De leden van D66 hebben Arwin Rood gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen namens D66 Hoorn. Geert Mos is verkozen voor de D66-afdeling in Medemblik en Jaap Koning in Enkhuizen.

Voorzitter van D66 West-Friesland Annemarieke van der Meij is verheugd met de verkiezing van de drie lijsttrekkers: “Arwin Rood, Geert Mos en Jaap Koning hebben veel ervaring in de gemeenteraad en zijn alle drie in staat om anderen te enthousiasmeren en te motiveren. Wij zijn dan ook samen met het bestuur van D66 Hoorn blij met lijsttrekkers die weten en begrijpen wat de kiezers willen en daarnaast openstaan voor een ‘opfrisbeurt’ van het gemeentebestuur”. De besturen van D66 West-Friesland (Enkhuizen en Medemblik) en D66 Hoorn gaan na de gemeenteraadsverkiezingen samen in een nieuw te vormen bestuur.

Onlangs zijn de leden Hoorn al gestart met bouwstenensessies om het verkiezingsprogramma samen te stellen. De komende maanden stellen de leden van D66 in Hoorn, Enkhuizen en Medemblik de volgorde van de overige kandidatenlijst vast. De gemeenteraadsverkiezingen zijn in maart 2018.

D66 Hoorn – Arwin Rood
Arwin Rood (45) is sinds 2014 raadslid en sinds september 2016 fractievoorzitter van D66 Hoorn. Zijn grootste drijfveer is dat mensen niet gelijk zijn, maar wel gelijk behandeld dienen te worden. Dat iedereen de kans moet krijgen om zichzelf te zijn en dat de mogelijkheid geboden wordt om hun potentieel te benutten. Ook is Arwin Rood voorstander van meer discussie binnen de gemeenteraad en ruimere kaders in het coalitieakkoord.

D66 Medemblik – Geert Mos
Geert Mos (65), woonachtig in Midwoud, is sinds 2014 raadslid. Zijn portefeuille bevat voornamelijk alles wat te maken heeft met (openbare) ruimte. Geert heeft meer dan 30 jaar in overheidsorganisaties gewerkt en kent die wereld goed. Naast het raadswerk is hij lid van de Raad van Toezicht van de RSG in Enkhuizen. De uitslag van de lijsttrekkersverkiezing ziet Geert als een teken dat een grote meerderheid van de leden het werk van de huidige D66-fractie in Medemblik steunt. Dat moet wat hem betreft zeker richting geven aan de inzet voor de volgende periode.

D66 Enkhuizen – Jaap Koning
Jaap Koning (64), raadslid vanaf 2014, is onlangs initiator geweest van het college in Enkhuizen met onafhankelijke wethouders. Hij hecht eraan dat de gemeenteraad zijn rol, als hoogste gezagsorgaan, stevig inneemt en uittilt boven partijpolitieke belangen.