Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 24 juni 2016

Verslag van ALV 08 juni 2016

Bijgaand treft u het verslag aan van de Algemene Ledenvergadering van D66 West-Friesland.

De avond bestond uit twee delen. Eerst hebben we een ALV gedeelte gehouden waarin de financiële zaken aan de orde kwamen. We hebben afscheid genomen van drie bestuursleden: Emmie, Skip en Wouter gaan tijd aan andere dingen besteden. We hebben ze bedankt voor hun inzet in het bestuur en veel succes gewenst. Gelukkig konden we Kevin Smit verwelkomen in het bestuur.

GR2018

In het tweede gedeelte van de avond stond de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018  (GR2018) centraal. We hebben vier workshops gehouden:

  1. Campagne en ledenwerving
  2. Het verkiezingsprogramma
  3. Samenstellen van de kieslijsten
  4. Onderhandelingen

Deze workshops hebben input opgeleverd voor de vier werkgroepen die met deze thema’s aan de slag gaan. Als u zich voor een van deze werkgroepen wil aanmelden kan dat bij de secretaris, Annemieke Verburg, door een mail te sturen naar verburg13@msn.com