Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 april 2016

West-Friesland en Agenda2020

In het najaar van 2016 zal het congres het verkiezingsprogramma voor de eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen vaststellen. Leden kunnen digitaal hun visie kenbaar maken via agenda2020@d66.nl.

Vanuit West-Friesland wordt gewerkt aan een Permanente Programmacommissie (PPC) die ook vanuit onze afdeling programma-input richting provincie en landelijk zal gaan brengen, met speciale aandacht voor de zaken die voor West-Friesland van belang zijn. Op onze eerstvolgende Algemene Ledenvergadering op 8 juni zullen we deze commissie opstarten. Kennismaking en mogelijkheid tot aanmelding voor deze nog te vormen PPC kan tijdens de ALV.